آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایران نارا(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ایران نارا(سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ایران نارا و با نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که به شرح زیر برگزار می گردد،حضور به هم رسانند:

   زمان:روز سه شنبه مورخ 1399/06/04 ساعت 10 صبح

   مکان:تهران،خیابان دکتر بهشتی،چهارراه دلپذیر(مهناز) پلاک 264،ساختمان ایران نارا

دستور جلسه:

   انتخاب اعضا، هیئت مدیره و مدیرعامل و تعیین سمت و حق امتیار آنان.

   انتخاب حسابرس و بازپرس قانونی و علی البدل.

   انتخاب روزنامه کثیرالانشار جهت درج آگهی ها

   سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

سهامداران محترم حقیقی و با نمایندگان قانونی آنان می توانند با در دست داشتن گواهی نامه نقل و انتقال سهام  و اصل کارت ملی از ساعت 9:30 همان روز در محل برگزاری مجمع برگ ورود دریافت نمایند.


هیئت مدیره شرکت ایران نارا(سهامی عام)

تاریخ درج: 1399/05/25
ارتباط با ما