استراتژی کسب و کار ایران نارا (تئوری گاو بنفش)

استراتژی کسب و کار ایران نارا (تئوری گاو بنفش)

استراتژی کسب و کار ایران نارا (تئوری گاو بنفش)

 آمیزه بازاریابی مجموعه‌ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که شرکت با در هم آمیختن آنها سعی در پاسخگویی به بازار هدف می نماید. و شامل همه فعالیتهایی است که می توان با انجام آنها بر میزان تقاضای محصولات اثر گذاشت. 
در تقسیم بندی کلاسیک این فعالیت‌ها در 7 دسته کلی قرار می گیرند که شامل : 
محصول (product)، قیمت (price)، ترویج (promotion)،کانال توزیع (place)، بسته‌بندی (packaging)، جایگاه‌یابی (positioning) و کارکنان (people).
گاو بنفش یکی از p ھای جدید در علم بازاریابی است و تاثیرات عمیقی در سازمان بوجود می آورد و تعریف بازاریابی را تغییر مـی دھد. 
بر این اساس بازاریابی عبارت است از ابداع، تلاش برای طراحی، مهارت تولید، ھنر قیمت گذاری و شیوه ھای جدید فروش محصول.
این تئوری بیان میدارد که  افـزایش تمایـل بـه انجـام کارھـای شـگفت انگیـز، باعـث ایمنی بیشتر میشود نه خطرات بیشتر .جهت پیاده سازی این تئوری باید  هدف را تغییر دهیم و  به  جای تلاش در استفاده از تکنولوژی جدید به منظور تولید محصولاتی بهتر و مطابق با اسـتانداردھای رفتـاری خریـداران، تـلاش را به تغییر در رفتار مصرف و چشمگیر کردن محصول انجام دهیم  تا ایجاد حس منحصر به فرد بودن را  برای کسب و کار به همراه داشته باشد.
امروزه هر قدر کسب و کار متنوع تر می‌شود صاحبان مشاغل بیشتر به دنبال امنیت می‌روند. آن‌ها می‌خواهند تا حد امکان، خطراتی را که درمسیر شغلی‌شان وجود دارد را از میان بردارند .
تمایل به ریسک کردن  و چشمگیر بودن در سازمانهایی با پیشینه قوی و مدیریت توانمند بیشتر می باشد.بر این اساس شرکت ایران نارا با بیش از 40 سال سابقه در صنعت ماشین های اداری و بانکی  و کسب رضایت مشتریان  همواره سعی در ایجاد مزیت رقابتی در بازار محصولات خود  با هدف حرکت به سوی تغییر و توسعه  نسبت به رقبا گام های فراوانی برداشته است.از نمونه های آن ایجاد بسته های متنوع گارانتی محصولات برای بخش خصوصی (اشخاص حقیقی) می باشد.

تاریخ درج: 1398/08/06
ارتباط با ما