استفاده مشتریان از کانال های مختلف بانکی به چه عواملی بستگی دارد؟

استفاده مشتریان از کانال های مختلف بانکی  به چه عواملی بستگی دارد؟

در مارس 2016 توسط شرکت Fiserv که ارائه دهنده راه حل های فناورانه در خدمات مالی است یک نظر سنجی از3000 نفر از مشتریان بانکها با عنوان "کانالها و داوطلبان جدید: انتظارات و تجربیات"  صورت گرفت.
نتایج این تحقیق نشان می دهد در حالی که اکثریت مشتریان، بانکداری آنلاین یا موبایل را ترجیح می دهند ، تعداد شگفت انگیزی هنوز هم به شعبه بانکی مراجعه می کنند.
بیش از نیمی از مشتریان (53 درصد) برای تراکنش های روزانه معمولی بانکداری موبایلی یا آنلاین را ترجیح می دهند. چهل و چهار درصد بانکداری سنتی ( شعبه ) را ترجیح می دهند و دو درصد شعب کاملا اتوماتیک بدون حضور پرسنل را ترجیح می دهند.
61 درصد افراد در یک ماه گذشته (از زمان نظر سنجی) به شعبه اولیه ]افتتاح کننده حساب[ خود مراجعه داشته اند. از میان علل شایع در مراجعه این افراد 68 درصد برای واریز چک ، 51 درصد برداشت نقدی و 22 درصد صحبت با نماینده بانک بوده است.
کاربران آنلاین عمدتا برای چک کردن موجودی (79درصد) ، پرداخت قبوض( 47 درصد) یا انتقال وجه به سایت موسسه مالی خود وارد شده اند.
Fiserv می گوید، به نظر می رسدکانالهای مورد استفاده برای تراکنش ، رابطه ای با میزان سن و مرحله زندگی افراد دارد. نسل وای آخر (سن 25-35) در یک ماه گذشته 4.6 بار مراجعه به شعبه داشته ، بیش از سایر رده های سنی و این میزان با میانگین 2.9 بار برای همه پاسخ دهندگان فاصله زیادی دارد.
این مطالعه همچنین تاثیر فناوری موبایل را در زندگی مردم برجسته نموده است. بطور متوسط مشتریان گزارش دادند که 24 برنامه در موبایل خود نصب کرده اند و 15 درصد افراد بیش از 40 اپلیکیش در موبایل خود دارند. دو سوم (66درصد) پاسخ دهندگان روزانه از 5 یا بیشتر برنامه موبایل استفاده می کنند.
مشتریان تا کنون با کیف پول روی موبایل کاملا آشنا شده اند هر چند که فقط 16 درصد پاسخ دهندگان از آن استفاده کرده اند. جای تعجب نیست که نسل هزاره (Y) در صدر استفاده کنندگان از موبایل باشند.  36 درصد نسل وای جدید (سن 18-24) و 33 درصد نسل وای قدیم(25-35 سال) استفاده از کیف پول الکترونیک را گزارش داده اند.
مشتریان در حال استفاده از همه کانالهای مالی هستند . هانتلی باکیچ معاونت ارشد بانکداری دیجیتال Fiserv می گوید : تصمیم گیری در مورد استفاده از هر کانال اغلب بستگی به نیاز شخصی افراد در لحظه دارد. با تغییر رده سنی  و نیاز به سطوح مختلف تعاملات از تمام ابزارهای موجود استفاده می گردد.
جهت اطلاع بیشتر از این تحقیق به آدرس http://fisv.co/channels-expectations مراجعه نمایید .

تاریخ درج: 1395/09/30
ارتباط با ما