غول نرم افزاری فرانسه با بورس تهران قرارداد همکاری نوشت

غول نرم افزاری فرانسه با بورس تهران قرارداد همکاری نوشت

"ژان پل لوکات " مدیر دفتر تهران شرکت BULL که یکی از شاخه های شرکت آتوس، بزرگترین شرکت IT و مدیریت سرویس فرانسه به شمار می رود در گفتگو با خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: شرکت بوول توانست طی یکسال مذاکره و تحقیقات، قرارداد تهیه نرم افزار جامع بورس را همگام با بورس های معتبر جهانی که دارای مدرن سازی عملکرد هستند منعقد نماید.
در این پروژه که حدوداً یکسال به طول می انجامد ضمن برطرف نمودن معایب سامانه قبلی از جمله رفع قطعی مداوم سیستم نرم افزاری بورس در حالت افزایش IPOها (Initial Public Offerings)، زیرساخت ها نیز به روزرسانی شده و مطابق با استانداردهای اروپایی تجهیز خواهند گشت.
در سال 2008 نیز شرکت آتوس بنا بود نرم افزار سیستم های امنیتی سازمان بورس را طراحی نماید که به علت مشکلات پشتیبانی و تحریم این مهم میسر نگردید. در سال 2009 طراحی نرم افزار جامع مالیاتی وزارت دارایی به عهده این شرکت واگذار شد و شرکت بوول برای رفع مشکلات پشتیبانی همزمان شرکت ایران نارا را با توجه به تجربه و دارا بودن متخصصین و کارشناسان خود در سراسر کشور به عنوان نماینده شرکت بوول در ایرا معرفی نموده و این طرح ملی را با همکاری ایران نارا به انجام رساند. لوکات در پایان گفت: امیدوارم با توجه به عملکرد مثبت این شرکت در راه اندازی سامانه طرح جامع عملیاتی و هم چنین پروژه سازمان بورس، شراکت خود را با شرکت ایران نارا در زمینه طراحی و پیاده سازی سامانه های تخصصی برای کلیه شرکت های بزرگ دولتی اعم از شرکت های نفت، کشتیرانی، بیمه، گمرکات و بانک ها گسترش دهیم چرا که ایران نارا شریک مورد تایید شرکت بوول در ایران می باشد. شرکت ATOS  به عنوان بزرگترین شرکت IT فرانسه با یکصدهزار نیرو و درآمد سالانه 12 میلیارد یورو به عنوان شرکت پیشگام در صنعت فن آوری اطلاعات به شمار می رود.

تاریخ درج: 1395/10/15
ارتباط با ما