پیاده سازی سیستم یادگیری الکترونیکی

پیاده سازی سیستم یادگیری الکترونیکی

شرکت ایران نارا به منظور ارتقاء سیستم آموزش کارکنان ، اقدام به پیاده سازی سیستم e.learning در سازمان نموده است .
این شیوه از آموزش دسترسی آسان همه کارکنان در سراسر کشور ، به منابع وخدمات آموزشی در هر زمان و هر مکان را میسر می نماید . در همین راستا اولین دوره آموزش حین خدمت کارشناسان خودپرداز به صورت سراسری در دی ماه برگزار گردید .

تاریخ درج: 1395/11/06
ارتباط با ما