برگزاری دوره آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

 برگزاری دوره آموزش مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

دپارتمان پشتیبانی ایران نارا با هدف آشنایی با اصول پیاده سازی نگهداری و تعمیرات و نت پیشگیرانه و چگونگی بهبودسیستم مدیریت نت ، اقدام به برگزاری دوره مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نمود . دوره فوق در تاریخ 25 الی 26 دی ماه توسط جناب دکتر عرب شمالی در دفتر مرکزی برگزار گردید.

تاریخ درج: 1396/10/26
ارتباط با ما