خودپردازبیومتریک ایران نارا

 خودپردازبیومتریک ایران نارا
بیومتریک چیست :
بیومتریک عبارت از تشخیص هویت خودکار یک فرد بر اساس مشخصات فیزیولوژیکی و یا رفتاری وی می باشد.
انواع سیستمهای بیومتریک برای تشخیص هویت بلادرنگ مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آنها تشخیص چهره ، اثر انگشت و عنبیه می باشد.
چرا خودپرداز بیومتریک ؟
قریب به اتفاق ATM ها برای تشخیص کاربران از کارت ID استفاده کرده اند اما با استقبال وسیع از مفهوم بیومتریک در جهان ، خودپردازهای بیومتریک درحال گسترش هستند.
در حال حاضر بانکها و مشتریان آنها به خاطر استفاده از کارت + پسورد با ریسکهای زیر مواجه اند:
• سوء استفاده از حساب مشتری در اثر skimming
• گم شدن کارت 
• فراموشی پسورد
• لو رفتن پسورد عابر بانک از طرق مختلف ، تلفن همراه ، دوربین مخفی و...
•عدم امکان احراز هویت صاحب اصلی کارت
مزایای خودپرداز بیومتریک:
• احراز هویت صاحب حساب به جای استفاده کننده از کارت
• می توان پسورد را حذف کرد
• حذف یا کاهش هزینه های تولید و شخصی سازی کارت ، باز تولید ، تولید پین و...
• بهداشت روانی و آسودگی خاطر 
• افزایش سرعت و دقت بطور همزمان
شرکت ایران نارا برای اولین بار در ایران خودپرداز بیومتریک را به شبکه بانکی کشور معرفی نمود. در این پایلوتها از سنسور اثر انگشت و/یا عنبیه استفاده شده است.
پایلوت این سیستم در بانکهای مسکن ، دی و صادرات اجرا شد و مورد استقبال دست اندرکاران بانکهای مذکور قرار گرفت.


تاریخ درج: 1396/12/21
ارتباط با ما