سی و دومین نمایشگاه کتاب

 سی و دومین نمایشگاه کتاب

سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب در تاریخ 4الی 14اردیبهشت در مصلی تهران برگزار گردید ، در همین راستا جهت ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی جمعی از مدیران و مسئولین دپارتمان پشتیبانی ایران نارا  نیزدر نمایشگاه کتاب حضور یافتند .

تاریخ درج: 1398/02/11
ارتباط با ما