فروش دستگاه خودپرداز هیوسانگ

 فروش دستگاه خودپرداز هیوسانگ

بار دیگر ایران نارا با توجه به اعتماد سازی مشتریان ازجهت کیفیت و همچنین خدمات پشتیبانی توانست تعداد59 دستگاه خودپرداز هیوسانگ به بانک کشاورزی بفروشد .

تاریخ درج: 1398/10/03
ارتباط با ما