فروش دستگاه

 فروش دستگاه

ایران نارا نسبت به فروش تعداد 21 دستگاه خودپرداز هیوسانگ و 6 دستگاه چاپ چکcbd2000 به بانک رفاه و 100 دستگاه پرینتر sp40   به بانک توسعه تعاون  در آذر ماه سال جاری اقدام نمود .

تاریخ درج: 1398/10/03
ارتباط با ما