صدور و شخصی ساز دسته چک Rototype CBD1000

صدور و شخصی ساز دسته چک Rototype CBD1000


دستگاه  CBD1000 اولین دستگاه شخصی ساز چک است که در سال 1989 به بازار معرفی شد دستگاه  CBD1000 توانایی صدور دسته چک
به تعداد زیاد و با سرعت بالا را دارد. بعد از چاپ برگه های چک ، برگه های سفارش دسته چک و جلد دسته چک 
عملیات صحافی که شامل منگنه و چسب می باشد انجام شده و دسته چک به صندوق زیر دستگاه و یا به
دریچه جلوی دستگاه منتقل 
می شود .

  *  دارای دو ورودی مجزا برای برگه های چک و جلد دسته چک 
  *  توانایی در چاپ فارسی کلیه اقلام اطلاعاتی بر روی چک مانند نام ، کد شعبه ، شماره حساب ، کد شبا و....
  *  توانایی چاپ  MICR و کنترل صحت درج آن بعد از چاپ MICR  در هر برگه
  *  شخصی سازی و با نام کردن چک ها 
  *  کدگذاری  MICR  با استاندارد  E13B  یا   CMC7

ارتباط با ما