چاپگرهای صدورفیش Sewoo

چاپگرهای صدورفیش Sewoo

چاپگرهای صدورفیش Sewoo

چاپگرهای صدورفیش Sewoo 


 چاپگر صدور فیش حرارتی Direct Thermal Printer.
دارای پورت پارالل یا Serial RS-232 + USB (  Combo) .
دارای دوپورت کشوی پول 24V/ 1 A .
سرعت چاپ : 63 خط یا 300 mm/s .
عمر مفید هد : 100 کیلومتر / عمر مفید هد : 2 میلیون برش. 
قابلیت چاپ بارکدهای یک بعدی و دو بعدی PDF-417 . 
 


 
 

ارتباط با ما