واحد پشتیبانی

واحد پشتیبانی


با هدف ارائه ی مطلوب و با کیفیت واحد پشتیبانی اقدام به ارائه سرویس و خدمات به کلیه مشتریان جهت دستگاه های
 - شخصی ساز چک
  ROTOTYPE CBD 1000
 - چک اسکنر
 PANINI Vision X
 PANINI Vision XP
 ROTOTYPE DAB8000
- سورتر اسکناس
SBM SB3000
SBM SB5000
SBM SB 9
Shinsung CS2000
- دوربین های مداربسته
 Mobotix
 Siqura
 - صدور کارت
Mailer Line MS6000 & MS7000
Matica S7000
Matica S3500
SISS HODOO
Moca/Esspresso
 توسط نیروهای متخصص و مقیم در تهران و شهرستان ها و نمایندگان استانی می نماید.

ارتباط با ما