ارتباط با بدنه خدمات

امورمشتریان

مدیر مشتری

مشتری

خانم رضا علی (داخلی 805)

دفاتر خدمات ارتباطی ، سامان

آقای کریمی (داخلی 804 )

 صادرات ، دی ، فناپ ، انصار ، ثامن،آینده ، خاورمیانه ،سپه ، موسسه کوثر

آقای کهندانی (داخلی 803)

تجارت ، کشاورزی ، توسعه صادرات ، مسکن ،گردشگری 

آقای حسن قهرمانی (802)

مهراقتصاد ، ایران زمین ، رسالت ، حکمت ، پست بانک ، چاپ ملت 

خانم عباسی (806)

 مهر ایران، شهر ، رفاه ، توسعه تعاون  ، سمات ، آرمان ،سینا ، اقتصاد نوین

صدای مشتری          

                                   خانم دیگیس

داخلی 400

                                   خانم مصطفایی

داخلی 401

پیگیری نصب و راه اندازی

                         خانم حافظی

داخلی 620

پیگیری و نظارت بر مسائل فنی دستگاههای تحت پوشش

آقای شفیعی ( داخلی 653   )

آقای پاتیمار ( داخلی 652)

آقای باباعلی (داخلی 650)

ایلام

فارس

مدیر فنی دپارتمان پشتیبانی

تهران

خوزستان

اصفهان

مازندران

آذربایجان شرقی

گیلان

کرمان

آذربایجان غربی

کرمانشاه

البرز

هرمزگان

همدان

مرکزی

گلستان

یزد

قم

سیستان و بلوچستان

بوشهر

لرستان

سمنان

اردبیل

خراسان جنوبی

زنجان

جهارمحال بختیاری

کهکیلویه و بویر احمد

کردستان

خراسان رضوی

خراسان شمالی

 

قزوین

پیگیری مراجعات کارشناسان فنی

مدیر ناحیه 2

(داخلی 602)

نام استان

مدير استان

مدیر ناحیه 1

( داخلی 601)

نام استان

مدير استان

خانم فرشاد

آذربايجان شرقي

آقاي حسين اكبري

خانم غلام زاده

اردبيل

آقای سیامک صالح

آذربايجان غربي

آقاي كامران مقتدري

لرستان

آقاي خلجی

كرمانشاه

آقاي مهراد ملک نیازی

زنجان

آقای علی امیر خانی

ايلام

آقای اصغر نقی زاده

فارس

آقاي محمد حسین ظرفیان

مازندران

آقاي سينا عباسپور

قم

آقای مجید ابراهیمی

همدان

آقاي امید فتاحی نیا

تهران بزرگ

آقای سلامی

خوزستان

آقاي محمد طاهر طاهربقال

گيلان

آقاي علي قاسمي ثابت

قزوين

آقای مهران نوری

بوشهر

آقای عادل انگالی

اصفهان

آقاي حجت الله سركوب

سمنان

آقای هادی مزحجی

خراسان رضوي

آقاي نبی طاهری

چهار محال و بختياري

آقای مهرداد اسدی

كرمان

آقاي منصور جلالي

يزد

آقای مهدی نیک افروز

هرمزگان

آقاي رضا حسن زاده

خراسان شمالي

آقای مهدی فریاب اصل

كردستان

آقای فرزاد نعمانی

خراسان جنوبي

آقای حامد حاجی زاده

البرز

آقاي منصور سعيد پور

سيستان و بلوچستان

آقای رضا نورزائی

مركزي

آقای عباس احمدی

 

 

كهكيلويه و بوير احمد

آقای قاسم عباس نژاد

 

 

گلستان

آقای جواد عباسی

 

 

ارتباط با ما