ارتباط با بدنه خدمات

 

پیگیری مراجعات کارشناسان فنی

مدیر ناحیه 1

(داخلی 612)

نام استان

مدير استان

مدیر ناحیه 2

( داخلی 611)

نام استان

مدير استان

مدیر ناحیه 3   

(655)

 خانم شالکوهی

آذربايجان شرقي

آقاي حسين اكبري

خانم یکتا 

خراسان رضوی

آقای توکلی-حسن پور

خانم علینژاد

(تهران)

آذربايجان غربي

خراسان شمالی

آقای عباسعلی حسن پور

اردبیل

سمنان

کردستان

خراسان جنوبی

 آقای حامد حاجی زاده

زنجان

اصفهان

آقای سجاد فریدونی

گیلان

كهكيلويه و بوير احمد

سیستان

چهار محال و بختياري

کرمان

آقاي حمید ابوالقاسمی

قم

 

آقای محمدرضا قانع

یزد

مرکزی

هرمزگان

لرستان

ایلام

آقاي حسین شوکتیان

بوشهر

کرمانشاه

خوزستان

آقای مصطفی تقی پور

مازندران

آقاي علیرضا جابری

فارس

آقای بابک زارعی 

گلستان

قزوین

آقای حسن سلیمانی

همدان

آقاي سعید سیدین

البرز

 

ارتباط با ما