امور مشتریان

امورمشتریان دپارتمان پشتیبانی 
امور مشتريان يا CRM این شرکت عهده دار اموري نظير مشتري‌مداري، خدمات پس از فروش، رسيدگي به شكايات مشتريان و غيره می باشد در واقع CRM یا امورمشتریان ، تمامي جنبه‌هاي مربوط به مشتري و در نتيجه تمام سازمان را دربرمي‌گيرد.
سيستمي که چگونگي كار كردن ما با مشتريانمان، حل كردن مسائل براي آنها، تشويق كردن آنها براي خريد محصولات و خدمات و همچنين تبادلات مالي را مورد بحث قرار مي‌دهد و در يك كلمه، شامل تمامي جنبه‌هاي تبادل با مشتري است و تمامي عناصر درون این شرکت  را كه با مشتري در ارتباط هستند، با روشي هوشمندانه به يكديگر متصل مي‌سازد که این عناصر شامل: فرايندهاي كسب و كار، تكنولوژي و قوانين لازم براي تعامل با مشتري در مراحل مختلف چرخه حيات كسب و كار است.
ارتباط با ما