زیرساخت ها

مديريت عملكرد پشتيباني مرکزی
                 
واحد عملكرد شبكه پشتيباني با ارائه خدمات بهينه به مشتريان خود و با بهره گيري بيش از 100 نفر كارشناس متخصص و مجرب در سراسر کشور و همچنين 10 دفتر نمايندگي در مراکز استاني اقدام به ارائه خدمات بهينه به مشتريان خود نموده است .
اين واحد با هدف تسريع در پشتيباني ، منطبق با انتظارات مشتريان ، 10 دفتر نمايندگي خود در سراسر کشور را مجهز به انبار و تعميرگاه نموده است و تاپايان سال 94 نسبت به افتتاح ساير دفاتر نمايندگي خود در کليه مراکز استاني اقدام خواهد نمود .
 نحوه خدمات رساني به صورت يك چرخه مداوم پايش و تمهيدات لازم در جهت بهبود و ارتقا روند سرويس دهي در قالب فعاليتهاي تيمي و مشاركتي در بين اعضاي مجموعه اتخاذ  مي گردد و نهايتاً اين واحد با هدف غايي خود يعني رضايتمندي مشتري تلاش مي نمايد تا بهترين خدمات پشتيباني دستگاه ها را به مشتريان خود ارائه نمايد.

مديريت فني دپارتمان پشتيباني مرکزی 
 
واحد فني دپارتمان پشتيباني به منظور ارتقاء و بروزرساني دانش شبکه شتيباني و آموزش کارشناسان جديد الاستخدام ، اقدام به تدوين و بهبود فرآيندهاي آموزش کارشناسان و دستورالعمل هاي تعميراتي در سطح گسترده ، در سراسر کشور نموده است که از نتايج آن مي توان از کاهش خرابي تاخير در رفع خرابي ، بهبود (MTBF ( Min Time Between Failure يا ميانگين زماني بين دو خرابي دستگاه های تحت پوشش  را نام برد .
در همين راستا واحد فني با برگزاري دوره هاي اموزشي براي مشتريان خود ( بانکها ، موسسات ) و تهيه داکيومنت هاي مربوطه براي کليه ماژولهاي دستگاههاي تحت پوشش گامهاي مثبتي را در ارتقاءسطح دانش فني مشتريان خود برداشته است و با شناسائي نياز آنان نسيت به پياده سازي سيستم هاي نوين خدمات رساني در حوزه فني و به جهت ارتقاي کيفيت خدمات اقدام نموده است و با پيگيري مسائل مطروحه از جانب سرپرستيها به واحد صداي مشتري ، نسبت به حل موارد اعلامي اقدام تا رضايت مشتري جلب گردد .
 
همچنين از عمده وظايف اين واحد مي توان به موارد زير اشاره نمود :
1.    پيش بيني ايرادات خاص جهت پيشگيري از عمومي شدن مسئله و ارائه راهکار براي آنها
2.    نظارت بر عملکرد مديران استانها به جهت همسو سازي استانهاي تحت پوشش
3.    نظارت بر تمامي مراحل اعزام كارشناسان شهرستانها جهت آموزش ضمن خدمت
4.    پايش و تحليل و ارائه گزارش از چرخش قطعات در کشور
5.    ارائه استانداردهاي نوين تعميراتي در فيلد

واحد تحقيق و توسعه
واحد تحقیق و توسعه در جهت رشد و توسعه و ارتقاء کيفيت و کميت خدمات شرکت و افزايش رضايت و وفاداري ذينفعان داخلي و خارجي از طريق تحقيقات کاربردي و ارائه راه حل هاي نوآورانه و اثربخش تمام همت خود را صرف دستیابی به تکنولوژی روز دنیا می نماید .

واحد صداي مشتري
با توجه به افزايش تعداد مشتريان هدف دستيابي به روشي استاندارد و نهادينه براي ارتباط با مشتري و انتقال سريع صداي مشتري به سازمان مي باشد .
واحد صداي مشتري در راستاي ارائه خدمات مناسب و ايجاد ارتباط با مشتري فعاليتهايي  از جمله  تماس با شعب به طور روزانه و تماس با سرپرستي به صورت ماهانه  و گزارش دهي روند افزايش و کاهش رضايت مشتري به مديريت  با استفاده از سيستم هاي نرم افزاري انجام مي شود و تمامي درخواست ها و مشکلات مشتريان از طريق سيستم به واحد هاي مربوطه ارجاع مي شود و تا جلب رضايت مشتري از طريق اين واحد پيگيري مي شود.
ارتباط با ما